Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s filozofií, se kterou již pětadvacet let spravujeme naše město, a zároveň Vás tímto pozval k letošním komunálním volbám, které se konají již zanedlouho, a to 5. a 6. října.

Troufám si říci, že díky filozofii, se kterou řídíme Hlubokou nad Vltavou již více než dvě desetiletí, se naše město stalo prestižní adresou, na které lidé chtějí žít, a kde ve srovnání s ostatními stejně velkými městy mají místní obyvatelé řadu výhod a rozsáhlou kulturní, sportovní a společenskou infrastrukturu.

Tak, jako se snažíme, aby byli spokojeni občané a nebyli obtěžováni městskými vyhláškami a nařízeními a měli nejnižší místní daně a poplatky, tak stejnou filozofii uplatňujeme vůči podnikatelům podnikajícím v Hluboké na Vltavou.

Náš rozsáhlý sportovní areál je založen na filozofii, že všem sportovním svazům, organizacím a podnikatelům v tomto areálu dlouhodobě město pronajímá pozemky bezplatně, resp. za symbolickou cenu, s tím, že máme ve smlouvách zajištěno, jaký druh sportu bude na těchto pozemcích provozován. Sportovní svazy a podnikatelé (TJ Hluboká, Sokol, Baseball a softball klub a pan Milan Vopička, Dvořákovi …) naopak zajišťují údržbu areálu a provoz sportovišť, což nezatěžuje městský rozpočet. Město každoročně finančně podporuje sportující mládež a zároveň v odůvodněných případech podporuje rekonstrukci či vznik nových sportovišť nebo sportovních zázemí. Například v letošním roce byla takto podpořena fotbalová tribuna a nové šatny pro fotbalisty TJ Hluboká, která také dostala osmimilionovou dotaci od Ministerstva školství. Výjimku z těchto nájmů tvoří koupaliště, které město provozuje ve vlastní režii a zimní stadion, který pronajímáme hokejovému oddílu.

Tak, jako město platí provoz školy i tělocvičny, přispíváme také na provoz a opravy Sokolovny. A opět, výsledkem jsou přijatelné ceny za pronájem a obě sportovní haly plné sportujících.

Město rovněž dlouhodobě a bezplatně pronajímá parkovací plochy přiléhající k hlubockým hotelům a restauracím, protože tamní podnikatelé jednak zvyšují infrastrukturní a kulinářskou nabídku města, ale zároveň na místních poplatcích odvádějí každoročně do městského rozpočtu částku přesahující 1,8 milionu korun. Shodou okolností je to téměř stejná částka, kterou město dostává za pronájem všech ostatních parkovišť.

Stejně jako podporujeme sportovní organizace a sport mládeže, podporujeme mimoškolní kroužky a mimoškolní výchovu a na tyto kroužky také přispíváme organizátorům, respektive rodičům a jejich dětem. Ve městě funguje Centrum volného času Poškolák, kde pod vedením paní Valerie Chromé fungují desítky kroužků se 400 žáky týdně, Hluboká v pohybu, Mateřské centrum a hudební škola s více než 80ti žáky, kterou vede v Panoramě Petr Píša. Ten je také dlouholetým správcem a provozovatelem kulturního centra Panorama a provozovatelem letního kina, Hudebního léta a mnoha koncertů. Náklady na provoz KC Panorama jsou 870 tisíc ročně. Město také podporuje městské a vánoční slavnosti, mnoho divadelních představení a desítky drobných kulturních akcí. Jsme úspěšné město, a proto si můžeme dovolit nadstandardní akce jako je koupě Karlova hrádku, provozování přívozu v Purkarci nebo koupě moderního podia, které za režijní cenu mají k dispozici místní kulturní a společenské spolky.

Do kultury a sportu a podpory společenského života města investujeme každoročně cca 5 mil Kč, tedy zhruba 5 procent městského rozpočtu. Výsledkem je, že naše děti sportují a navštěvují vzdělávací kroužky a v krajském srovnání máme nejnižší výskyt sociálně patologických jevů u dětí, jako je například závislost na drogách či alkoholu.

Samozřejmě někdo by mohl říci: „Zavřeme kino a divadlo, koupaliště, nebo zimní stadion. Nebudeme podporovat školní kroužky. Nebudeme podporovat sportovní svazy a sportoviště a ušetříme miliony“. To ale není naše filozofie. My budujeme, nebouráme.

Rozpočet Hluboké nad Vltavou je každoročně cca 100 mil Kč. Rozpočet města i veškeré smlouvy a dotace týkající se jak městských zakázek, tak podpory kultury a sportu, jsou zveřejněny na internetu a jsou veřejně přístupné.

Všechny zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou veřejná a zveřejňujeme je na internetu. Nic netajíme a nic jsme nikdy netajili. Hospodaření města je každoročně auditováno Krajským úřadem a vždy bez závad. Naše město nemá žádné závazky po splatnosti a s nikým se nesoudíme. Každoročně máme přebytek rozpočtu.

Porovnejte život, kulturu, sport i celkovou atmosféru našeho města s okolními městy. Jsme přesvědčeni, že naše filozofie řízení města i vstřícný postoj k občanům a podnikatelům nese své úspěchy. Výsledkem je, že během 25 let investovali soukromí podnikatelé do infrastruktury a služeb města cca 2 miliardy korun. Také díky těmto investicím mají hlubočtí občané nízké daně a poplatky a nejrozsáhlejší infrastrukturu mezi srovnatelně velkými městy.

Vždy jsme v zastupitelstvu o všech výdajích rozhodovali konsenzuálně a po diskuzi. Výsledkem je funkční a úspěšné město Hluboká nad Vltavou. Nenechme si tento úspěch a tuto filozofii zničit. Přijměte proto mé pozvání k říjnovým komunálním volbám.

Tomáš Jirsa, starosta města.