Předmluva

Po čtyřech letech si před vás dovolujeme předstoupit a představit vám náš volební program.

Dovolte nám však nejprve několik slov k uplynulému volebnímu období. Město má vyrovnaný rozpočet, nemáme žádné nevyrovnané závazky či dluhy. Rozpočet jsme každoročně končili s finančním přebytkem, který byl investován v  následujícím roce. Do investic směřovalo za posední čtyři roky cca 70 milionů korun. Dokončujeme denní stacionář vedle Domova seniorů, v Purkarci město postavilo novou hasičskou zbrojnici, v Municích jsme odbahnili čtyři obecní rybníky, hlubocké hasiče jsme vybavili novým záchranným člunem.  Po letech se celkové rekonstrukce v Zámostí dočkala Vltavská ulice, dokončuje se kompletní rekonstrukce Pražské ulice. Město pomohlo místní Tělovýchovné jednotě se stavbou nových šaten a nové tribuny, pomohli jsme místnímu Sokolu s opravou sokolovny. Vzpomeňme si, jaká obrovská mediální debata se vedla o přístavu na Hluboké, který je dnes přirozenou součástí města.

Díky mimořádným příjmům do rozpočtu města držíme celé volební období cenu za ukládání a svoz domovního odpadu na symbolické stokoruně.
Rovněž daň z nemovitosti, kterou stanovuje město, máme trvale na nejnižší možné úrovni. Není také samozřejmostí v okolních městech, že místní občané mají parkování zdarma. Celkově jde o miliony korun, které zůstávají mezi občany města. Protože si myslíme, že státních zákonů, vyhlášek a regulací je již příliš, snažíme se nevydávat žádné další městské vyhlášky či nařízení.

Znáte nás a znáte náš způsob řízení města. Stejně tak znáte naše kandidáty do městského zastupitelstva. Jsou to lidé, kteří na Hluboké žijí a pracují. Nechceme s naším městem experimentovat, vymýšlet „novoty“, nebo vám slibovat nesplnitelné. Bez nadsázky lze říci, že na tom, jak se Hluboká nad Vltavou proměnila od roku 1989 má ODS rozhodující podíl. Proto si dovolujeme říci, že Hluboká je naší vizitkou.   

Blíží se komunální volby, 5. a 6. října 2018. Respektujeme demokratické volby a vaše právo dát svůj hlas komukoliv. Věříme však, že naše výsledky hovoří za nás. Dáte-li nám svoji důvěru a svůj hlas, slibujeme, že budeme v naší práci pro naše město rádi pokračovat.

Volební program

Město a priority naší podpory

 • chceme provést rekonstrukci obecních komunikací a chodníků tam,
  kde ještě k jejich rekonstrukci nedošlo
 • ač je to stále obtížnější, protože tuto službu nezajišťuje město, chceme zachovat stávající rozsah veřejné dopravy. Nadále chceme věnovat maximální pozornost zajištění základního a mateřského školství, provoz domova seniorů, včetně rozvozu obědů seniorům do obcí
 • tak jako dosud chceme udržovat městskou zeleň a čistotu města a chceme pravidelně rozšiřovat plochy údržby zeleně. Každý rok sází město desítky stromů, v minulém volebním období to bylo i několik alejí a i v této činnosti chceme pokračovat
 • nadále chceme trvale a systémově podporovat neziskové kulturní, společenské a sportovní aktivity. Hlavní podporu chceme tak jako dosud směřovat na ty, kteří si ještě, nebo již nemohou své aktivity zcela zaplatit, tj. na děti a na seniory.

Investice města na budoucí volební období

Dovolte nám, se znalostí potřeb města, předložit seznam navrhovaných investic na příští volební období. S lítostí však musíme konstatovat, že všechna stavební povolení se stávají složitějšími a komplikovanějšími. O stavební povolení na stavbu parkoviště pro cca 30 aut pouze pro místní občany vedle sýpky žádá město již dva roky. Odvolávání se účastníků či žádosti o hlukové studie zatím neumožnily začít tuto potřebnou infrastrukturní stavbu stavět. Jsme ale přesvědčeni, že již v příštím roce se zahájením stavby začneme.

V následujícím volebním období je nutné postavit novou čističku odpadních vod pro „město“, protože ta současná pod parkovištěm již dosluhuje a její rekonstrukce se nevyplatí. Ostatně, zástavbou okolo parkoviště se ČOV ocitla skoro ve městě. Pro čističku je již vybráno nové místo (na rohu zatáčky od Č. Budějovic k Rybnikářství a městu) a projektové práce byly zahájeny.

Je také potřeba dostavět několik tříd v základní škole, protože počet obyvatel našeho města neustále roste a škola ze sedmdesátých let již kapacitně nestačí. Škola je také využívána k provozování nejrůznějších kroužků a výuce jazyků, ale to přeci ke škole patří.

Vzhledem k petici a protestům některých obyvatel centra města byla pozastavena rekonstrukce centra, tedy prostoru mezi panelovými domy. Vyjasňujeme si stanoviska k této revitalizaci a chceme se k ní vrátit.

Ve volebních programech ostatních politických stran to pravděpodobně nezaznamenáte, ale musíme rozšířit hlubocký hřbitov, který již kapacitně nestačí potřebám rozvíjejícího se města.

Vzhledem k nejasnostem o budoucnosti spalování komunálního odpadu v jižních Čechách chceme asanovat současnou městskou skládku komunálního odpadu a zároveň ji rozšířit a tak zajistit občanům jistotu ukládání odpadu za rozumnou cenu.

Chceme vypsat architektonickou soutěž na novou podobu našeho náměstí před novým pivovarem. Úprava z roku 1994 již provozně nevyhovuje a jedná se o tak významné místo, že budeme prosazovat veřejnou architektonickou soutěž.

Město dlouhodobě podporuje rozšiřování a zvyšování kvality sportovního areálu. V tomto volebním období město finančně podpořilo výstavbu nového zázemí pro fotbalisty pod novou fotbalovou tribunou a budou-li nadále přidělovány dotace na sportovní stavby, jsme připraveni podpořit stavbu pevné tenisové haly. Spolu s představiteli hokejového oddílu jedná město o možnosti „látkového“ zastřešení zimního stadionu. (Jedete-li autem okolo Protivína, společnost Pöttinger má takto zastřešené parkoviště, shodou okolností stejně velké jako náš zimní stadion).   

Pro občany Poněšic, Kostelce, Hroznějovic a Líšnice zrekonstruujeme kulturní dům v Líšnici, který slouží pro celou oblast jako místo setkávání.

Komplikovaná je dostavba cyklostezky ze Zlivi do Munic, kde jsou největším problémem pozemky vlastníků, kteří emigrovali a zemřeli v USA a dědictví těchto pozemků nikdy nebylo vypořádáno. Ale již se našlo řešení a chceme i tuto cyklostezku v příštím volebním období dostavět.

Stavební povolení, také značně komplikované, jsme po třech letech získali na cyklostezku od sportovního areálu do centra města s tím, že bude končit u zahradnictví a tam bude potřeba kola převést přes silnici.

Známe problematiku výše uvedených investic a neslibujeme nemožné. V minulých volebních obdobích město postavilo podobné stavby, novou čističku odpadních vod v Zámostí, cyklostezky do Českých Budějovic či do Purkarce. Jsme realisté a víme, co naše město potřebuje a co si může dovolit.

Město a mládež

 • dětem ze školek a základní školy budeme nadále poskytovat zdarma výuku bruslení na zimním stadionu, v létě budou moci děti ze školky na plovárnu zdarma, děti z hlubockých příměstských táborů pak za symbolické vstupné
 • tak jako dosud, každý rok budeme doplňovat a rozšiřovat dětská hřiště ve městě i v obcích
 • budeme nadále podporovat všechny aktivity, které slouží ke smysluplnému trávení volného času našich dětí: mimoškolní kroužky, lidové školy umění, dětské sportovní oddíly atp. Investice do smysluplných volnočasových aktivit mládeže a sportu jsou podle nás nejlepší prevencí před nežádoucími patologickými jevy
 • chceme nadále poskytovat sportovním oddílům příspěvek na sportující mládež. Jsme přesvědčeni, že máme jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v jižních Čechách a jsme připraveni asistovat sportovním oddílům při údržbě a rozvoji sportovišť
 • chceme nadále podporovat vybavení a kvalitu základní školy a vzhledem k narůstajícímu počtu dětí jednáme o přístavbě několika tříd

Město a senioři

 • dokončíme pobytový park v areálu Domova seniorů. Pro seniory i veřejnost otevřeme denní klubovnu v areálu Domova seniorů. Nadále umožníme odebírat seniorům zvýhodněné obědy ze školní jídelny a zavazujeme se, že nijak neomezíme rozvoz obědů
 • budeme nadále a minimálně tak jako dosud podporovat spolky seniorů ve městě. Podporou klubu seniorů, baráčníků a dalších společenských organizací pomáháme udržovat naše seniory v aktivním společenském životě

Město a jeho části, obce

 • budeme nadále posilovat spolupráci s osadními výbory, které zajišťují prostřednictvím svého, městem kontrolovaného rozpočtu, běžný chod těchto obcí. Chceme obcím nadále pomáhat s většími investicemi, aby naše obce měly i nadále dobrý rozvoj. V obcích bez napojení na centrální vodovod budeme realizovat nové vrty pro budoucí zajištění pitné vody

Město a životní prostředí, kultura a umění

 • ve městě a nejbližším okolí chceme nadále každoročně sázet desítky nových stromů a pokračovat v obnově alejí
 • nadále tak jako dosud chceme podporovat kulturní aktivity v našem městě. Kino, divadla, knihovna či desítky koncertů jsou nedílnou a nezbytnou součástí našeho života
 • nadále se chceme každoročně zapojovat do výstavy soch „Umění ve městě“, kdy nám umělci z celé republiky rozmístí své sochy a město má možnost si podle svého rozhodnutí některou koupit. Uvážlivý nákup uměleckých děl považujeme za jakousi „třešničku na dortu“ rozvoje města a chceme v nákupech, o kterých rozhoduje zastupitelstvo, pokračovat

Nová bytová výstavba

Úkolem zastupitelstva je koordinovat a vyvažovat tlak vlastníků pozemků okolo Hluboké na novou výstavbu s možnostmi rozvoje našeho města. Za posledních dvacet let roste díky této nové výstavbě počet obyvatel o cca 20 osob ročně, což považujeme za akceptovatelné. V předstihu připravujeme kapacitu inženýrských sítí, čističek odpadních vod, ale i ostatní městské infrastruktury a počítáme i s rezervami. Přesto, že se na nás někteří majitelé pozemků zlobí, chceme změny územního plánu i nadále dělat s rozvahou a s ohledem na rozumný rozvoj města.