Vážení hlubočtí spoluobčané, moji milí sousedé, dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2019. Celá Česká republika, jako nástupce Československé republiky, vstupuje do své druhé stovky. Jakých bylo těch minulých sto let? Skoro přesně „tak půl napůl“. 50 let demokracie, 50 let nacismu a komunismu.

Přejme si a pracujme na tom, snažme se o to, aby budoucích sto let bylo stejně dobrých, jako doba, kterou nyní prožíváme. Jakkoli máme politické rozepře a hádky, Česká republika si žije nejlepší období ve své historii. Několik generací Čechů nepoznalo válku, několik generací nepoznalo, co je opravdový hlad. Žijeme v teple a dostatku, nezaměstnanost je na nejnižší možné úrovni, hospodářství státu i obcí funguje, zdravotní péče, školství a sociální systém jsou na úrovni ostatních evropských zemí. Demokratické České republice i nám se prostě daří.

Rád bych vám poděkoval za účast a výslednou volbu v podzimních komunálních volbách. Naše městečko je díky vám na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí neobyčejně politicky stabilní. Politicky stabilní znamená i ekonomicky a lidsky stabilní. Nehádáme se a společně spolupracujeme na rozvoji Hluboké nad Vltavou. Ostatně, tak jako generace před námi.

Díky stabilitě a ekonomické prosperitě si můžeme dovolit podporovat ty, kteří se v podobné situaci nenacházejí. Jak víte, po válce v Jugoslávii jsme si vybrali partnerské město Bela Crkva v Srbsku, kde žije poměrně velká česká menšina v obcích Česko Selo a Kruščica. Více než patnáct let poskytujeme „Čechům“ v Srbsku drobnou podporu a pomoc, zejména když k nám přijedou na návštěvu. Také se dá říci, že tím vracíme podporu, kterou nám poskytovaly západoevropské země v devadesátých letech. Mladí to asi nevědí, ale například na počátku devadesátých let letech pozvala paní Nella Marie Berto několik autobusů hlubockých seniorů na dva týdny na dovolenou do svého hotelu do italské Padovy a platila jim veškerý pobyt. Tehdy, na počátku devadesátých let, bylo ekonomicky naprosto nemožné, aby hlubočtí senioři jeli na čtrnáct dní s plnou penzí do italského hotelu. A například po povodních v roce 2002 dostali povodní postižení občané podporu se sbírek z našich partnerských měst v německém Neustadt an der Aisch a švýcarském Bolligenu.    

V Hluboké nad Vltavou jsme si loňské výročí 100 let republiky zvýraznili tím, že jsme přijali novou partnerskou obec, mýtickou Koločavu z bývalé Podkarpatské Rusi. Při celostátních oslavách se velmi zapomnělo na to, že prvních 20 let Československa byla naší součástí také Podkarpatská Rus, kterou poté čekalo několik chudých a mnohdy tragických desetiletí. Stačí porovnat výsledek: Česká Republika si žije nejbohatší období ve své historii a Zakarpatí na Ukrajině, dříve Podkarpatská Rus, živoří v bídě. Desítky z vás projevili zájem se na jaře do naší nové partnerské obce podívat, určitě tam uspořádáme autobusový zájezd, zájemce o individuální cestu rád vybavím radami kudy a jak. Hlubocký Rotary klub připravuje pro Koločavu mezinárodní pilotní projekt odpadového hospodářství, protože koločavští, bohužel, sypou odpad stále do řeky. A Koločava již vybrala lidi, kteří se přijedou podívat, jak děláme turistický marketing. Až pojedete do Koločavy, z vlastní zkušenosti vím, že i hračky do školky, nebo učební pomůcky do školy jsou vítanou pomocí.

Vážení spoluobčané, važme si toho, jak se nám daří, pracujme na tom, aby to tak bylo i nadále, pomáhejme si navzájem. A hlavně, dobře vychovávejme své děti, protože oni budou ti, na kterých bude také záležet, jak bude vypadat budoucích sto let.

Přeji nám nejen úspěšný rok 2019, ale celých dalších sto let.

Váš

Tomáš Jirsa, starosta.