Volební program

Město a priority naší podpory

 • Chceme provést rekonstrukci obecních komunikací a chodníků tam, kde ještě k jejich rekonstrukci nedošlo.
 • Ač je to stále obtížnější, protože tuto službu nezajišťuje město, chceme zachovat stávající rozsah veřejné dopravy. Nadále chceme věnovat maximální pozornost zajištění základního a mateřského školství, provoz domova seniorů, včetně rozvozu obědu seniorům do obcí.
 • Tak jako dosud chceme udržovat městskou zeleň a čistotu města a chceme pravidelně rozšiřovat plochy údržby zeleně Každý rok sází město desítky stromů, v minulém volebním období to bylo i několik alejí a i v této činnosti chceme pokračovat.
 • Nadále chceme trvale a systémově podporovat neziskové kulturní, společenské a sportovní aktivity. Hlavní podporu chceme tak jako dosud směřovat na ty, kteří si ještě, nebo již nemohou své aktivity zcela zaplatit, tj. na děti a na seniory.

Investice města na budoucí volební období

Dovolte nám, se znalostí potřeb města, předložit seznam navrhovaných investic na příští volební období. S lítostí však musíme konstatovat, že všechna stavební povolení se stávají složitějšími a komplikovanějšími. O stavební povelení na stavbu parkoviště pro cca 30 aut pouze pro místní občany vedle sýpky žádá město již dva roky. Odvolávání se účastníků či žádosti o hlukové studie zatím neumožnily začít tuto potřebnou infrastrukturní stavbu stavět. Jsme ale přesvědčeni, že již v příštím roce se zahájením stavby začneme. V následujícím volebním období je nutné postavit novou čističku odpadních vod pro „město“, protože ta současná pod parkovištěm již dosluhuje a její rekonstrukce se nevyplatí. Ostatně, zástavbou okolo parkoviště se ČOV ocitla skoro ve městě. Pro čističku je již vybráno nové místo (na rohu zatáčky od Č. Budějovic k Rybnikářství a městu) a projektové práce byly zahájeny.

Je také potřeba dostavět několik tří v základní škole, protože počet obyvatel našeho města neustále roste a škola ze sedmdesátých let již kapacitně nestačí. Škola je také využívána k provozování nejrůznějších kroužků a výuce jazyků, ale to přeci ke škole patří.

Vzhledem k petici a protestům některých obyvatel centra města byla pozastavena rekonstrukce centra, tedy prostoru mezi panelovými domy. Vyjasňujeme si stanoviska k této revitalizaci a chceme se k ní vrátit.

Ve volebních programech ostatních politických stran to pravděpodobně nezaznamenáte, ale musíme rozšířit hlubocký hřbitov, který již kapacitně nestačí potřebám rozvíjejícího se města.

Vzhledem k nejasnostem o budoucnosti spalování komunálního opadu v jižních Čechách chceme asanovat současnou městskou skládku komunálního odpadu a zároveň ji rozšířit a tak zajistit občanům jistotu ukládání odpadu za rozumnou cenu.

Chceme vypsat architektonickou soutěž na novou podobu našeho náměstí před novým pivovarem. Úprava z roku 1994 již provozně nevyhovuje a jedná se o tak významné místo, že budeme prosazovat veřejnou architektonickou soutěž.

Město dlouhodobě podporuje rozšiřování a zvyšování kvality sportovního areálu. V tomto volebním období město finančně podpořilo výstavbu nového zázemí pro fotbalisty pod novou fotbalovou tribunou a budou-li nadále přidělovány dotace na sportovní stavby, jsme připraveni podpořit stavbu pevné tenisové haly. Spolu s představiteli hokejového oddílu jedná město o možnosti „látkového“ zastřešení zimního stadionu. (Jedete-li autem okolo Protivína, společnost Pöttinger má takto zastřešené parkoviště, shodou okolností stejně velké jako náš zimní stadion.)

Pro občany Poněšic, Kostelce, Hroznějovic a Líšnice zrekonstruujeme kulturní dům v Líšnici, který slouží pro celou oblast jako místní setkávání.

Komplikovaná je dostavba cyklostezky ze Zlivi do Munic, kde jsou největším problémem pozemky vlastníků, kteří emigrovali a zemřeli v USA a dědictví těchto pozemků nikdy nebylo vypořádáno. Ale již se našlo řešení a chceme i cyklostezku v příštím volebním období dostavět.

Stavební povolení, také značně komplikované, jsme po třech letech získali na cyklostezku od sportovního areálu do centra města s tím, že bude končit u zahradnictví a tam bude potřeba kolo převést přes silnici.

Známe problematiku výše uvedených investic a neslibujeme nemožné. V minulých volebních obdobích město postavilo podobné stavby, novou čističku odpadních vod v Zámostí, cyklostezky od Českých Budějovic či do Purkarce. Jsme realisté a víme, co naše město potřebuje a co si může dovolit.

  Město a mládež

  • Dětem ze školek a základní školy budeme nadále poskytovat zdarma výuku bruslení na zimním stadionu, v létě budou moci děti ze školky na plovárnu zdarma, děti z hlubockých příměstských táborů pak za symbolické vstupné.
  • Tak jako dosud, každý rok budeme doplňovat a rozšiřovat dětská hřiště ve městě i v obcích.
  • Budeme nadále podporovat všechny aktivity, které slouží ke smysluplnému trávení volného času našich dětí: mimoškolní kroužky, lidové školy umění, dětské sportovní oddíly atp. Investice do smysluplných volnočasových aktivit mládeže a sportu jsou podle nás nejlepší prevencí před nežádoucími patologickými jevy.
  • Chceme nadále poskytovat sportovním oddílům příspěvek na sportující mládež. Jsme přesvědčeni, že máme jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v jižních Čechách a jsme připraveni asistovat sportovním oddílům při údržbě a rozvoji sportovišť.
  • Chceme nadále podporovat vybavení a kvalitu základní školy a vzhledem k narůstajícímu počtu dětí jednáme o přístavbě několika tříd.

   Město a senioři

   • Dokončíme pobytový park v areálu Domova seniorů. Pro seniory i veřejnost otevřeme denní klubovnu v areálu Domova seniorů. Nadále umožníme odebírat seniorům zvýhodněné obědy ze školní jídelny a zavazujeme se, že nijak neomezíme rozvoz obědů.
   • Budeme nadále a minimálně tak jako dosud podporovat spolky seniorů ve městě. Podporou klubu seniorů, baráčníků a dalších společenských organizací pomáháme udržovat naše seniory v aktivním společenském životě.

    Město a jeho části, obce

    • Budeme nadále posilovat spolupráci s osadními výbory, které zajišťují prostřednictvím svého, městem kontrolovaného rozpočtu, běžný chod těchto obcí. Chceme obcím nadále pomáhat s většími investicemi, aby naše obce měly i nadále dobrý rozvoj. V obcích bez napojení na centrální vodovod budeme realizovat nové vrty pro budoucí zajištění pitné vody.

     Město a životní prostředí, kultura a umění

     • Ve městě a nejbližším okolí chceme nadále každoročně sázet desítky nových stromů a pokračovat v obnově alejí.
     • Nadále tak jako dosud chceme podporovat kulturní aktivity v našem městě. Kino, divadla, knihovna či desítky koncertů jsou nedílnou a nezbytnou součástí našeho života.
     • Nadále se chceme každoročně zapojovat do výstavy soch „Umění ve městě“, kdy nám umělci z celé republiky rozmístí své sochy a město má možnost si podle svého rozhodnutí některou koupit. Uvážlivý nákup uměleckých děl považujeme za jakousi „třešničku na dortu“ rozvoje města a chceme v nákupech, o kterých rozhoduje zastupitelstvo, pokračovat.

      Nová bytová výstavba

      Úkolem zastupitelstva je koordinovat a vyvažovat tlak vlastníků pozemků okolo Hluboké na novou výstavbu s možnostmi rozvoje našeho města. Za posledních dvacet let roste díky této nové výstavbě počet obyvatel o cca 20 osob ročně, což považujeme za akceptovatelné. V předstihu připravujeme kapacitu inženýrských sítí, čističek odpadních vod, ale i ostatní městské infrastruktury a počítáme i s rezervami. Přesto, že se na nás někteří majitelé pozemků zlobí, chceme změny územního plánu i nadále dělat s rozvahou a s ohledem na rozumný rozvoj města.